قالب کد پروژه

پروژه متلب

264 بار
دانلود پروژه الگوریتم دیکسترا با MATLAB

دانلود پروژه الگوریتم دیکسترا با MATLAB

دانلود پروژه الگوریتم دیکسترا با MATLAB دانلود پروژه matlab, دانلود پروژه الگوریتم دایجسترا matlab, دانلود پروژه الگوریتم دایکستر, دانلود پروژه دایکسترا matlab, دانلود پروژه متلب در نظریه گراف، الگوریتم دیکسترا (به انگلیسی: Dijkstra’s algorithm) یکی از الگوریتم‌های پیمایش گراف است که توسط دانشمند هلندی علوم رایانه، اِدْسْخِر دیْکْسْترا در سال ۱۹۵۹ ارایه شد. این الگوریتم یکی از الگوریتم‌های پیمایش گراف است که مسئلهٔ کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ واحد را برای گراف‌های وزن‌داری که یال با […]

366 بار
پروژه حل دستگاه معادلات خطی گاوس سایدل متلب

پروژه حل دستگاه معادلات خطی گاوس سایدل متلب

پروژه حل دستگاه معادلات خطی گاوس سایدل متلب روش گاوس سایدل (به انگلیسی: Gauss–Seidel method) در جبر خطی عددی روش تکراری است که برای حل دستگاه معادلات خطی استفاده می‌شود. نام این روش از روی ریاضی‌دانان آلمانی کارل فریدریش گاوس و فیلیپ لودویگ ون سایدل نهاده شده‌است. اگرچه از این روش می‌توان در هر ماتریسی که دارای درایه قطری صفر نباشد استفاده کرد، اما فقط در صورتی همگرایی تضمین می‌شود که ماتریس مثبت معین و […]

246 بار
پروژه حل معادلات غیرخطی با نیوتون رافسون به زبان متلب

پروژه حل معادلات غیرخطی با نیوتون رافسون به زبان متلب

پروژه حل معادلات غیرخطی با نیوتون رافسون به زبان متلب روش نیوتن که با عنوان روش نیوتن-رافسون نیز شناخته می‌شود، یک روش عددی تعین ریشهٔ یک تابع است. x:f(x)=0 فرض کنید تابعی (نمودار آبی) دارید که می‌خواهید ریشه (محل برخورد تابع با محور xها) آن را بیابید یا به اصطلاح آن را حل کنید. در روش نیوتن رافسون ابتدا x0 را به عنوان حدس اولیه وارد فرمول زیر می‌کنیم تا x1 بدست آید. به همین […]